Great.az
» » Haradan ağac üzrə döymək yarandı
» » Haradan ağac üzrə döymək yarandı

  Haradan ağac üzrə döymək yarandı


  Hətta deyil xüsusilə mövhumatçı insanlar, nə vaxt ki, nəsə haqqında yaxşı danışırlar (deyirlər), yox-yox, və ağac üzrə döyəcəklər – uğuru ürküdüb qaçırtmamaq üçün. Haradan bu ənənə gəldi?

  Откуда повелось стучать по дереву


  Xristianlığın və İslamın yaranması əvvəl, Yer kürəsinin müxtəlif sonlarında bütpərəstlər – Britaniyadan Hindistana qədər – ağaclara sitayiş edirdilər, hansılara ki, onlar müxtəlif mifik xüsusiyyətləri yazırdılar. Bəziləri onlardan orakullar kimi istifadə etdilər, başqaları hər halda onların dini mərasimlərin edilməsi vaxtı tətbiq edirdilər, üçüncülər, qədim keltlər kimi, müəyyən ruhların və ya Allahların onların evi hesab edirdilər.

  Stefan Beçtel və Debora Aaronson tədqiqatçıları əmindirlər ki, bu gün mövcud olan ənənə ağac üzrə döymək bütpərəst inamıyla ona bağlıdır ki, onda hansısa ruh yaşayır.

  Birinci versiya onunla nəticələnir ki, nə vaxtsa avropalılar cinlərin döyünməsiylə govurdular ki, onlar onların gizli danışıqlarını gizlicə qulaq asmasınlar və paxıllıqdan zərər vurmasınlar.

  İkinci versiyaya əsasən, dua edənlər ağaca toxunurdular, nəsə haqqında Allahın daxilində yaşayana xahiş etmək üçün, və ya döyünmə minnətdarlığın ifadəsi "icra" üçün ağac ruha hansısa bir xahiş idi. Əsrlərlə diniylə təşkil edən unudulmuşdu, amma ağac üzrə taqqıltının və uğurun arasında assosiasiya dözümlü oldu.


  Похожие новостиMaraqlı məsləhətlər
Sağlamlıq və Gözəllik


Kişi və Qadin dünyası
Нажмите ««Нравится»», чтобы читать нас на   Facebook
Bağla
Нажмите ««Нравится»», чтобы читать нас на   Facebook