Great.az
» » Ushagligin son Gecesi/Последняя ночь детства (1968)Azerbaycan Filmi
» » Ushagligin son Gecesi/Последняя ночь детства (1968)Azerbaycan Filmi

  Ushagligin son Gecesi/Последняя ночь детства (1968)Azerbaycan Filmi


  Ushagligin son Gecesi/Последняя ночь детства (1968)Azerbaycan Filmi

  Фильм о молодых, о становлении личности, о том ,как непросто найти молодому человеку, только вступающему в жизнь, свой правильный путь.
  Genclerin Həyatda ilk addımlarını atan gəncin şəxsiyyət kimi formalaşması haqqında


  Фильм: Ushaqligin son gecesi (Последняя ночь детства)
  Киностудия: Азербайджанфильм
  Год Выпуска: 1968
  Название: Ushagligin Son Gecesi
  Год выхода на экраны: 1968
  Производство: "Azərbaycanfilm"
  Время Просмотра: 1:30:04


  Rejissor: Arif Babayev.
  Ssenarist: Maqsud İbrahimbəyov.
  Operator: Zaur Məhərrəmov.
  Rəssam: Elbəy Rzaquliyev.
  Bəstəkar: Polad Bьlbьloğlu.

  Rollarda: Ənvər Həsənov, Səyavuş Şəfiyev, Ətayə Əliyeva, Tцrə Zeynalova, Ələkbər Seyfi, Xosrov Abdulla-yev, Tofiq Mirzəyev, Megi Kejeradze, Qorxmaz Atakişiyev, Məmmədsadıq Nuriyev, İnsaf Məmmədova, Yusif Vəliyev, Rafiq Tağıyev, Məlik Dadaşov, Muxtar Maniyev, Yusif Yulduz, Dadaş Kazımov.

  Məzmun: Həyatda ilk addımlarını atan gəncin şəxsiyyət kimi formalaşması haqqında

  Zaqafqaziya respublikaları və Ukraynanın III zona kinofestivalında gənclik ьзьn ən yaxşı filmə gцrə mьkafat və b.P.Bьlbьloğluna musiqiyə gцrə Ukrayna Bəstəkarlar İttifaqının xьsusi diplomu (Kiyev, 1969).


  Режиссер Ариф Бабаев
  Сценарист Максуд Ибрагимбеков
  Оператор Заур Магерамов
  Художник Эльбей Рзакулиев
  Композитор Полад Бюльбюльоглы

  В ролях: Энвер Гасанов, Сиявуш Шафиев, Атая Алиева, Тора Зейналова, Алекпер Сейфи, Хосров Абдуллаев, Тофик Мирзоев, Меги Кежерадзе, Горхмаз Атакишиев, Мамедсадых Нуриев, Инсаф Мамедова, Юсиф Велиев, Рафик Тагиев, Мелик Дадашев, Мухтар Маниев, Юсиф Юлдуз, Дадаш Казимов.

  Содержание: Фильм о молодых, о становлении личности, о том ,как непросто найти молодому человеку, только вступающему в жизнь, свой правильный путь.

  На III-ем зональном Кинофестивале Закавказских республик и Украинской республики приз за лучший фильм для молодежи и специальный диплом Союза Композиторов Украины к. П. Бюльбюльоглы (Киев,1969).

  Ushagligin son Gecesi/Последняя ночь детства (1968)Azerbaycan Filmi


  Смотреть онлайн : Ushagligin son gecesi (Последняя ночь детства) 1960  azerbaycan filmleri, азербайджанское кино, azerbaycan kinosu, azeri kino, azeri filmi, azeri filmleri, азербайджанские фильмы, азери фильмы, азери кино, азербайджанфильм
  Похожие новостиПолезные советы
Здоровье и Красота


Мужской и Женский мир
Фото новости

Нажмите ««Нравится»», чтобы читать нас на   Facebook
Bağla
Нажмите ««Нравится»», чтобы читать нас на   Facebook