Great.az
» » Азербайджанскому флагу
» » Азербайджанскому флагу

  Азербайджанскому флагу


  AZERBAYCAN BAYRAGİINA

  Азербайджанскому флагу  Kölgəsində ay əyilib bir gözəli qucmada.
  Qucaşaraq sevdiyilə yüksəklərə uçmada,
  Şu görünüş bir ananın şəfqətinə oxşayor.
  Düşündükcə zövqlərimi, vicdanımı oxşayor.

  Bu ay, yıldız, boyaların qurultayı nə demək?
  Bizcə böylə söyləmək!  Bu göy boya Göy Moğoldan qalmış bir türk nişanı,
  Bir türk oğlu olmalı!

  Yaşıl boya islamlığın sarsılmayan imanı,
  Ürəklərə dolmalı!

  Şu al boya azadlığın, təcəddüdün fərmanı,
  Mədəniyyət bulmalı.

  Səkkiz uclu şu yulduz da səkkiz hərfli Od yurdu
  Əsarətin gecəsindən fürsət bulmuş quş kibi,
  Səhərlərə uçmuşdur

  Şu hilal da türk bilgisi, düzgün sevgi nişani,
  Yurdumuzu qucmuşdur!

  Allah, əməllərim edib şu bayrağı intiqal,
  Birər-birər doğru olmuş, bir ad almış: İSTİQLAL!

  Yürəyimdə bir dilək var, o da doğru kəsilsin,
  O gün olsun bir göy bayraq Turan üstə açılsın.

  Азербайджанскому флагу
  Азербайджанскому флагу
  Азербайджанскому флагу


  Похожие новостиПолезные советы
Здоровье и Красота


Мужской и Женский мир
Фото новости

Нажмите ««Нравится»», чтобы читать нас на   Facebook
Bağla
Нажмите ««Нравится»», чтобы читать нас на   Facebook