Great.az
» » Kohne mektublar - Ramiz Rovsen
» » Kohne mektublar - Ramiz Rovsen

  Kohne mektublar - Ramiz Rovsen


  Kohne mektublar - Ramiz Rovsen

  Xəbər gələr daha ömrün qışından,
  Soyuyursan -
  saçlarına qar düşər.
  Ancaq köhnə kitabların içindən
  Hərdən-hərdən
  köhnə məktublar düşər.

  Əyilərsən, götürərsən gizlicə,
  boylanarsan -
  arvad-uşaq görməsin.
  Çəkilərsən otağın bir küncünə,
  gizli-gizli oxuyarsan hər sözü.

  Bu nə sevgi məktubudu, ilahi,
  indiyəcən ağrıyır hər sözü də.
  Yazan qızın nəydi adı, ilahi?
  Yaddan çıxıb sifəti də, üzü də.

  Oxuduqca lal sətirlər səslənər,
  Yavaş-yavaş səsi düşər yadına.
  Bir hərfdən - qaşı düşər yadına,
  Bir hərfdən - gözü düşər yadına.

  O gözlərdən yadigartək varaqda
  Göz yaşının ləkəsini görərsən.
  Birdən donu xışıldayar otaqda,
  Pəncərədə kölgəsini görərsən.

  Diksinərsən, boylanarsan qapıya;
  "o kölgəni arvad-uşaq gördümü?!"
  Tez məktubu atarsan külqabıya,
  yandırarsan hər sözünü, sətrini.

  Sözlər yanar - kağızı da yandırar,
  Sözlər yanar - o qızı da yandırar.
  Sözlər qaçar o alovun içindən,
  Sən baxdıqca -
  basar səni soyuq tər.
  Sıra-sıra qara qarışqalartək
  Qaçıb gedər qara-qara hərflər.

  Təkcə o qız qaça bilməz bu oddan.
  Bir quş olub uça bilməz bu oddan.
  O qız yanar o alovun içində,
  Göyə qalxar o alovun dilləri.
  O alovun dillərinə sarmaşıb
  Yanar, yanar uzun-uzun telləri.
  Yanar bir vaxt saçlarını oxşayan
  Uzun-uzun barmaqları, əlləri.

  O qız yanar -
  ərşə çıxar tüstüsü,
  Kağız yanar -
  külqabıda küllənər.
  Qəfil birdən
  külqabının içindən
  Yerə düşüb bir üzük diyirlənər.

  Lap özünü itirərsən-baxarsan,
  O üzüyü götürərsən-baxarsan;
  Bu üzüyü axı harda görmüsən?
  Bu üzüyü görməmisən bəlkə heç.
  Sən o qıza haçan üzük vermisən?
  na üzük verməmisən bəlkə heç.

  Arvadın da qəfil girər qapıdan:
  - Əlindəki nədi? - deyər.
  - Üzükdü.
  - O üzüyü nə yaxşı ki tapmısan,
  neçə vaxtdı, itirmişdim, gəzirdim.

  Sonra gələr, səndən alar üzüyü:
  - Bunun rəngi niyə belə qaralıb?
  Barmağına güclə salar üzüyü:
  - Elə bil ki, bir balaca daralıb.

  Külqabıdan tüstü qalxar hələ də,
  o məktubub külü hələ işarar.
  Maddım-maddım durub baxar arvadın,
  o tüstüdən bir cüt gözü yaşarar.

  - Heç olmasa pəncərəni aç, - deyər,-
  burda necə oturmusan sən, necə?!
  Bu nə yanıq qoxusudu, ilahi,
  elə bil ki, adam yanıb indicə...


  -Ramiz Rovsen


  Похожие новостиПолезные советы
Здоровье и Красота


Мужской и Женский мир
Нажмите ««Нравится»», чтобы читать нас на   Facebook
Bağla
Нажмите ««Нравится»», чтобы читать нас на   Facebook